infermeria

Des del curs 2001-2002 l'escola ofereix als alumnes, pares i professors de l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat la possibilitat de fer consultes i rebre assessorament per part d'una infermera de l'ICS. Aquest servei s'ofereix els dijous, de 9:30 a 10:30 hores al propi col·legi.

L'activitat ha estat patrocinada pel Departament d'Ensenyament i el Departament de Sanitat.

L'objectiu és donar suport informatiu i orientador a tots els agents que intervenen en la formació d'uns alumnes que travessen una etapa tan decisiva i intensa com és la de l'adolescència.