equip psicopedagògic

El psicopedagog Albert Olivé, el pedagog Guillem Pàmies i les mestres d'educació especial Samanta Rego i Ester Pérez que actuaran quan es detectin necessitats en els alumnes dels nivells esmentats, es posaran en contacte amb les famílies i orientaran sobre possibles actuacions.

Els membres de l'equip d'orientació participen activament en l'elaboració d'ACIS, en la derivació d'alumnes cap a institucions especialitzades en el tractament de diferents simptomatologies, sempre en estreta relació amb els tutors, mestres i professors/es del centre. Es responsabilitzen també de donar pautes d'actuació per acollir i atendre els alumnes nouvinguts, pero organitzar amb coherència una adequada atenció a la diversitat i per optimitzar, a nivell de col·legi, els serveis de suport psicològic que es fan a l'aula d'acollida.