Aquest treball ha estat desenvolupat per alumnes de METEOROLOGIA
(Materia optativa de Centre de 1r de batxillerat).
Curs 1998/1999.

Marc Aymerich, Neus Bonavida,
Maite Fornós, Marta Gimenez,
Toni Miralles, Cristina Oraà,
Mònica Querol i Marisin Subirats.