Marc Físic del centre

L’escola, un edifici de dues plantes, envoltat pel pati de jocs. La planta baixa compta amb un vestíbul que l’hem convertit en un espai polivalent i que dóna accés a les tres aules, biblioteca, sala d’ordinadors i un despatx. El primer pis està destinat  a les dependències de l’EMD i a vivenda pels mestres.

Als voltants de l’escola s’hi troba un camp de futbol i diferents zones enjardinades amb arbres diversos.