Característiques del centre

La nostra escola és de titularitat pública. Acull alumnes d’ Educació Infantil i Primària

Actualment tenim matriculats 31 alumnes, repartits en tres aules:

La distribució és la següent:

Nivell Alumnes Tutora Grup
P3
 
P4
 
 P5

1er C.I

7

Sra

Núria Arbós Tarragó

Cicle
 
Inicial
 
 Mitjà

 

13 Sra.

Pilar

Senan

 
 
Cicle
 
Mitjà i Superior

 

7 Sra.

Pilar

Besora

Altres mestres itinerants que pertanyen al Centre
Educació física
 Sr. Llorenç Gimeno
Eucació musicial
Sra. Núria Besora
Educació anglesa
Sra. Anna Roigé
Educació especial
Sra. Judith Segarra
Educació plàstica
Sra. Rosa M. Dasca
Educació religiosa Sra. Elisenda Sans