Distribució d'alumnes per nivells

 

EI 3

EI 4

EI 5

CI 1

CI 2

CM 3

CM 4

CS 5

CS 6

TOTAL

 

1

1

2

3

12

1

1

5

2

28