{continguts}

 

 

Fins a principis del segle XX, l'única escola existent al municipi de Sant Vicenç de Calders estava situada al poble d'aquest nom ja que no hi havia altres nuclis de població.

L'any 1887 es construeix l'estació de ferrocarril en fusionar-se les companyies TBF (interior) i la dels Directes de Madrid (costa), i que posteriorment es convertí en la MZA. És aquesta companyia ferroviària qui decideix construir una escola al nucli ferroviari bastit pocs anys abans i per a ús dels fills dels seus empleats.

En aquell temps, Coma-ruga no existeix com a nucli de població. Són terrenys pantanosos que als anys 20 es comencen a dessecar i urbanitzar, però no és fins els anys 40 quan es comença a urbanitzar d'una manera més efectiva i per tant hi viu algú de manera estable. Així, els primers habitants de Coma-ruga, envien els seus fills i filles a l'escola de l'estació (de RENFE). I durant anys està formada per dues classes: una de nens i una de nenes.

L'any 1974 se'n fa càrrec de l'escola el Ministerio de Educación, però només amb una aula.

El 1977 hi torna a haver dues aules, però els alumnes més grans van al Vendrell (la segona etapa d'EGB) seguint la política de concentracions escolars d'aleshores.

El 1979 s'amplia el centre amb una aula d'Educació Infantil.

L'any 1983 es deixen les instal·lacions propietat de RENFE a l'estació i l'escola es trasllada a les aules de l'Alberg Santa Maria del Mar propietat de la Diputació de Tarragona. Aquest curs es dota d'una aula més per tornar a tenir segona etapa.

Un racó de l'escola vella Sant Jordi a l'escola de l'Avinguda Diagonal

 

Fins l'any 1985 el centre encara tenia el nom de Col·legi Públic de l'Estació de Sant Vicenç de Calders, però a partir d'aquesta data es canvia per Col·legi Públic "Els Secallets" de Coma-ruga.

Any rera any es va augmentant el nombre d'aules (el curs 1987 ja n'eren 5), però arriba un moment que ja no s'hi cap en aquestes instal·lacions i s'han de col·locar 4 aules prefabricades.

Això s'acaba l'any 1994, quan estrenem la nova escola on actualment ja som 24 mestres amb 15 cursos, una aula d'educació especial i una aula d'acollida.

El curs 2004-2005 es va fer insuficient l'espai del centre i es van habilitar dues aules sobre el Centre Cívic.

El curs 2005-2006 es van acabar les obres per acondicionar dues aules més al mateix lloc. L'Ajuntament va cedir a la Generalitat l'espai per la construcció d'una nova escola, ho esperàvem amb gran il·lusió doncs la situació se'ns feia complicada.

El curs 2006-2007 va començar amb una aula de P3 de la nova escola de Coma-ruga, funcionant dins del nostre centre.

I el curs 2007-2008, hem tornat als nostres orígens, ja tenim una altra escola a Coma-ruga i nosaltres tornem a ser d'una sola línea.

 

CEIP Els Secallets Coma-ruga