Ritu de la inceneració

Origen.-
La construcció del columbari està relacionada amb un ritu religiòs funerari, la incineració, que fou vigent al món romà fins al primer tercer del segle II d.C. Les despulles del difunt col.locades damunt una pira de llenya eren cremades i les seves cendres guardades en unes urnes de fang. Als voltants del segle V a.d.C. les urnes funeràries es van dipositar en uns edificis de planta circular o rectangular que comptaven en nínxols o fornícules adossades a les parets. Aquests llocs sagrats, degut a la semblança amb els colomers, es deien "columbària", mot d'on ve la denominació actual.
Ritu de la incineració.-
Tal com el practicaven els romans era el següent: damunt la pira de llenya era col.locat el cadàver amb ells ulls oberts i després d'una ofrena del pa i perfums per part dels amics del difunt, es procedia a l'acte de la cremació . La combustió era accelerada per mitjà de pega i altres matèries fàcilment inflamables. Les cendres resultants de l'acte eren recollides en urnes que es col·locaven dins les fornícules del columbari.