INFORMÀTICA EDUCATIVA

Recursos TIC a l'àrea de Matemàtiques

MUD
A l'edu365, per a cada etapa i àrea, podeu trobar les miniunitats didàctiques (MUD), propostes de
treball sobre un contingut determinat.

http://www.edu365.com/primaria/muds/matematiques/index.htm


JCLIC

El projecte JClic és una evolució del programa Clic 3.0 , una eina per a la creació d'aplicacions
didàctiques multimèdia amb més de 10 anys d'història. Al llarg d'aquest temps han estat molts els
educadors i educadores que l'han fet servir per crear activitats interactives on es treballen aspectes
procedimentals de diverses àrees del currículum, des d'educació infantil fins a secundària.

http://www.edu365.com/primaria/muds/matematiques/index.htm

UNITATS DIDÀCTIQUES

A la XTEC hi ha un apartat anomenat Internet a l'aula (http://www.xtec.es/aulanet/index.htm) on
trobareu un recull d'unitats didàctiques. Si accediu a l'apartat de matemàtiques
(http://www.xtec.es/aulanet/ud/mates/index.htm), trobareu les unitats didàctiques de l'àrea. Estan
classificades per nivell i per temàtica.

http://www.xtec.es/aulanet/ud/mates/index.htm

QUADERNS VIRTUALS
És un entorn d'aprenentatge digital que permet crear diferents tipus de preguntes per practicar
continguts específics de cada àrea i avaluar el progrés dels estudiants.
Cada quadern està format per un o més fulls i, alhora, cada full pot contenir una o més preguntes.
A més, els fulls poden tenir punts de diàleg que permeten a l'alumnat i professorat escriure-hi
comentaris i dubtes.

http://clic.xtec.net/qv

Un exemple: http://clic.xtec.net/quaderns/interneti/index.html

WEBCLIP

Webclip és un microespai televisiu i un directori multimèdia de contingut alhora formatiu, informatiu i d'entreteniment que ha estat creat i pensat per facilitar l'accés dels nens i joves i de tots aquells que participen en el projecte educatiu de la nostra societat, als continguts d'Internet.

http://www.tvcatalunya.com/webclip/

Infantil: http://www.tvcatalunya.com/webclip/seccions/ss_educinf.htm

Primària: http://www.tvcatalunya.com/webclip/llistes/wc_69503159.htm

WIRIS
La calculadora Wiris és una calculadora numèrica, simbòlica, gràfica i programable, accessible des
del portal edu365 (http://calculadora.edu365.com/). Al Racó de la Wiris podeu trobar, entre d'altres
informacions sobre la calculadora, la referència de diverses aplicacions.

http://calculadora.edu365.com/

CONSULTORIA
A l'Edu365 està disponible un servei de consultoria. L'alumnat pot fer preguntes i, en un termini
màxim de 48 hores, rebrà les respostes corresponents. S'hi pot accedir des de les pàgines de
primària:

http://www.edu365.com/primaria/index.htm

ENCICLOPÈDIES
A l'escriptori de l'edu365 podeu trobar l'accés a l'Enciclopèdia Catalana, a Enciclonet i la Britànica
(cal ser usuari/ària de la XTEC).
http://www.edu365.com/escriptori/index.htm

A les tres enciclopèdies hi podeu trobar referències i activitats de matemàtiques. S'ha de destacar
les activitats manipulatives de la Britànica per a diferents nivells.

http://britannica.edu365.com/

VIDEOTECA DIGITAL
Una selecció de la col·lecció de vídeos didàctics del Departament d'Educació i d'altres materials
audiovisuals d'interès educatiu ha estat digitalitzada per poder ser distribuïda via Internet. Aquest
conjunt de materials és la videoteca digital.
http://www.xtec.es/videoteca/

CONCURS DE WEBS DE CIÈNCIES
És un concurs de creació de pàgines web elaborades per alumnes i convocat anualment des de
1996. L'adreça web d'aquest concurs és:

http://www.xtec.es/escola/web_cien


ACTIVITATS PER L'ALUMNAT
Punt de trobada de la XTEC

http://www.xtec.es/trobada/alumnes/index.htm
La formiga matemàtica

Intercanvi matemàtic per Internet que potencia el càlcul, els problemes i la lògica, i fomenta la
creativitat, la participació i l'aprenentatge cooperatiu. Aprendre d'una manera divertida, veure les
matemàtiques com una eina que permet també la diversió, el joc i la comunicació.

http://www.pangea.org/~acte/formiga6/curs2004.htm
La volta a Espanya amb les matemàtiques

Projecte consistent a fer la volta a Espanya en el mínim temps possible. A cada etapa s'ha de resoldre
un exercici de matemàtiques, l'organització envia successivament una clau secreta per passar a
l'etapa següent. Hi ha dues categories: una per al cicle superior de primària i una per al primer cicle de
secundària.

http://www.pangea.org/~acte/sebas/Volta%20Espanya/index.htm
Geometria a l'escola

Activitat que proposa trobar a l'escola objectes, mobles, parts de l'edifici o qualsevol cosa que recordi a
figures geomètriques (polígons, políedres, cercles...), i després dibuixar-les o fotografiar-les. L'activitat
s'adreça al cicle mitjà de primària.

http://www.pangea.org/~acte/sebas/figures/


COMPETICIONS

FEM MATEMÀTIQUES 2005

Proves de resolució de problemes per a alumnes de 6è de primària i 1r cicle d'ESO.

http://www.xtec.es/entitats/feemcat/femmat2005.htm


PROBLEMES A L'ESPRINT

Activitat en línia de resolució de problemes de matemàtiques adreçada a equips de centre,
internivells. S'organitza per a diferents nivells: cicle superior de primària, primer i segon cicle
d'ESO i batxillerat.

http://www.xtec.es/actimates/indexlinia.htm
CONCURS DE FOTOGRAFIA MATEMÀTICA

Adreçat a l'alumnat (a partir del cicle superior de primària fins al batxillerat) i al professorat.

http://abeam.ensenya.com/index.php?article=cfoto05.htm


PROJECTES D'ÀMBIT INTERNACIONAL

Premis eLearning http://www.elearningawards.eun.org/
Concurs organitzat per European Schoolnet, http://www.eun.org/portal/index-es.cfm , per recolzar
l'ensenyament i l'aprenentatge a les escoles europees premiant els millors recursos, els serveis més
eficients, les idees que funcionen i les solucions originals. S'adrecen a escoles de diferents nivells
educatius, centres de professors, i també a iniciatives per a estudiants amb necessitats especials
d'aprenentatge.


JUGAR A L'ESCACS A L'EDU365

http://www.edu365.com/primaria/escacs.htm


CABRI
El programa Cabri-Géomètre permet treballar la geometria plana creant i manipulant figures. A
continuació, teniu un exemple molt senzill que us permet moure els punts de manera que es
modifiquen les figures dibuixades mantenint les seves relacions.
Per a més informació, podeu accedir a http://www.cabri.net/cabri/index-e.html i
http://www.cabri.net/cabrijava/HowTo.html