DADES DE CENTRE

Denominació: C.E.I.P - "EL DIVÍ MESTRE"
Codi de centre: 43005650
Adreça: CARRETERA DE GANDESA S/N
Telèfon: 977 - 438306
N.I.F: Q 9355090 C
Població: VILALBA DELS ARCS
Codi Postal: 43782
Comarca: TERRA ALTA
Província: TARRAGONA
E-Mail: e3005650@xtec.net

    L'escola "EL DIVÍ MESTRE" depèn del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

    Es tracta d'una escola cíclica, és a dir, els seus grups classe estan constituïts per cicles.

    En el present curs escolar 2006-2007, l'escola té 37 alumnes distribuïts de la següent manera:

Educació Infantil 12 alumnes
Cicle Inicial 12 alumnes
Cicle Mitjà 6 alumnes
Cicle Superior 7 alumnes

Tornar a la pàgina anterior