Façana

La portalada de la Confraria és d'estil romànic. A la façana, a la altura del cor, hi han dues finestres de gust mossàrab. La boga o espadanya que hi havia al cim de la façana frontal, escardada i perillosa com a consequència de la batalla de l'Ebre, fou enderrocada l'any 1944.