En cas de robatori d'un portàtil

Procediment en cas de robatori dels portàtils del projecte 1x1:
 

Per a activar el sistema antifurt cal disposar de les dades d’identificació de l’ordinador robat: Número de sèrie (serial Number) i les dues adreces MAC que se’n diu “MAC Adress”.
Si l’alumnat ha introduït les seves dades personals al programa de registre antifurt, amb el nom de l’alumne/a n’hi ha prou per a obtenir-les a la base de dades d’inventari.
Si no ha estat aquest el cas, cal buscar les dades anteriors a la capsa on venia l’ordinador.

Número de sèrie: és el primer dels 3 codis de barres que apareixen a l’etiqueta principal just sota el logo “bgWiFi certified”.
Adreça MAC de LAN: Just a la casa contraria de la capsa, és el codi de barres rotulat amb les paraules “Wireless LAN”.
Adreça MAD Wi-Fi: Just a sota de l’anterior, és el codi de barres rotulata amb les paraules “LAN MAC”

Cal presentar la corresponen denúncia a comissaria incloent les tres dades anteriors, enviar-ne una còpia escanejada a sau.educacioencat.cat, posant còpia al grup eduCAT1x1 del SIRE a l’adreça infoFURTSeducat1x1.cat, indicant clarament amb les paraules “Projecte eduCAT 1x1 –Denúncia de furt/robatori” i la situació de la que es tracta.

Les dades necessaries que cal enviar a les adreces indicades són aquestes:

  • Codi i nom del centre.
  • Lloc, data i hora dels fets.
  • Dades de contacte: nom, telèfon i adreça de correu electrònic.
  • Dades del portàtil: LAN MAC, Wireless LAN i número de sèrie.
Per a tornar a la pàgina principal