Codi de centre: 43006678
IES GABRIEL FERRATER I SOLER

Departaments que es presenten a la Mostra 2009:

  • Departament d'Anglès.
    • Treball presentat: "Videolits en anglès" -modalitat Vídeo-
  • Seminari de Francès
    • Treball presentat: "Radio2009" - modalitat ràdio
  • Departament de Visual i Plàstica
    • Treballs presentats: "L'autoretrat" -modalitat Fotografia- i "Autoretrat de l'adolescent" -Modalitat Vídeo"
Departament d'Anglès: "Videolits en anglès"

- Modalitat de vídeo -

Seminari de Francès

- Modalitat de Ràdio - Treballs en format MP3

Departament de Visual i Plàstica

- Modalitat de fotografia -

- Modalitat de vídeo -