Programa DÝNAMIS

Programa d’Innovació Educativa de Salut

 

Cuadro de texto: Programa:
Dýnamis                       

 

Programa per a la millora dels paràmetres de salut en alumnes de 12 a 16 anys.
Tractament de l’obesitat.El Programa DÝNAMIS és un pla pilot dirigit als alumnes d’ESO que pretén millorar els problemes derivats del sedentarisme i concretament els relacionats amb el sobrepès i l’obesitat.

 

La seva aplicació, com a centre pilot, es desenvoluparà durant el curs 2006/07, amb la idea de mantenir-lo durant tres cursos consecutius. I passar a sol·licitar posteriorment un Programa d’Innovació Educativa de Salut que permeti seguir desenvolupant el Programa Dýnamis.

 

Les seves característiques derivades de l’adaptació metabòlica fan que les sessions s’hagin d’adaptar a l’organització dels crèdits variables d’EF i el centre organitza tres sessions setmanals durant tot el curs. Així mateix, els alumnes que voluntàriament triïn aquest Programa, han de mantenir-lo durant els tres cursos de 2n, 3r i 4t d’ESO.

 

La idea és que els alumnes que voluntàriament s’hi apuntin, realitzin una adaptació personalitzada per tal que aconsegueixin una millora en la seva salut. Una de les condicions d’aconseguir els objectius és la seva continuïtat al llarg de l’ESO. És per això que el Programa Dýnamis  pretén desenvolupar el seu contingut al llarg de 2n, 3r i 4t d’ESO, tot aprofitant els crèdits variables que el Departament d’Ed. Física disposa.

 

A 1r d’ESO el professor d’EF (si és possible amb la col·laboració de les famílies i l’infermera del centre) farà una selecció d’aquells alumnes propensos a formar part del Programa Dýnamis, per tal que a 2n puguin començar el pla.

 

Sense perdre de vista la idea d’una millora de la salut de l’alumne, es vol afrontar la practica d’activitat física d’una altra perspectiva diferent, adaptada a cada necessitat particular i per tal d’aconseguir altres millores diferents a les del rendiment esportiu i cercar unes pautes per compensar les conseqüències negatives de la vida sedentària.

 

Pretenem que l’alumne pugui aprendre a utilitzar una pràctica d’exercici físic que s’adapti realment a les seves necessitats per tal que sigui capaç de superar les mancances que pugui tenir, millorar les seves capacitats i aconseguir una forma física que el permeti millorar la salut.

 

Plantegem la possibilitat d’incloure un crèdit de natació i dos (o tres) de treball cardiovascular i tonificació muscular compensada. En tots els crèdits es donaran continguts teòrics sobre el funcionament del cos en relació a l’activitat física, nocions d’alimentació i maneres d’entrenar per tal d’aconseguir millores en l’organisme.

 

És aconsellable que l’alumne faci el seguiment dels tres crèdits, es a dir que per a obtenir la millora de les capacitats físiques i els beneficis higiènics i saludables, seria bo que realitzes el crèdit variable corresponent a cada curs.