OPERACIONS

 
 
 
 
FEM SUMES
Operacions de sumar amb tres nivells de dificultat.

 
FEM RESTES
Operacions de restar amb tres nivells de dificultat.

 
FEM MULTIPLICACIONS
Operacions de multiplicar amb tres nivells de dificultat.

 
FEM DIVISIONS
Operacions de dividir amb tres nivells de dificultat.

 
FEM OPERACIONS COMBINADES
Operacions combinades que s'han de resoldre en forma d'arbre, mantenen una notació correcta.