E s c o l a   d' a r t s   p l ā s t i q u e s  i  d i s s e n y   M ķ r a  l a  N o v a

 

 

 

 

 

 

 

C FGM  en  Te r r i s s e r i a    i   E s m a l t g e......CFGS  en  Ce r ā m i c a    i    E s m a l t s   a r t í s t i c s.....

Com contactar
.....D i b u i x.......P i n t u r a.......E s c u l t u r a.......C e r ā m i c a.......E s m a l t s
Cursos monogrāfics

  

Histōria
Cicles formatius
Galeria d'imatges

 

 

 

 

 

 

 

 

                  1      9     7     3