....................  Història

 

 
 

 

          

 Escola d'arts i oficis   des de 1973

E s c o l a   d' a r t s   p l à s t i q u e s  i  d i s s e n y   M ó r a  l a  N o v a

 

L’escola d’arts plàstiques i disseny de  Móra la Nova , amb una antiguitat de més de 33 anys dedicada a l’ensenyament de l’art, ha passat de ser un col·lectiu d’aficionats l’any 1973 a ser reconeguda per la Diputació de Tarragona l’any 1984 i, el 1990 quedar adscrita a la prestigiosa escola Llotja de Barcelona fins finalitzar l'antic pla d'estudis de 1963 de les especialitats de pintura mural, escultura, ceràmica, esmalts i disseny gràfic

Actualment és un centre concertat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya on s’imparteixen cicles formatius amb titulació  homologada.

Paral·lelament es desenvolupen estudis lliures monogràfics per a nens i adults de pintura, dibuix, ceràmica, escultura i esmalts.

 

 

Professorat des de 1973  - Àngel Martí, escultura i pintura - Rosé Ferré , esmalts - Glòria Marsal , escultura - Marcelí Giné, escultura -Jaume Sabaté, pintura - Margot Díaz , pintura - Paquita Portolés, pintura - Carme Launes, pintura - Antonio Casadó, disseny - Teresa Camps, dibuix - Angelina Biarnés, escultura - Anna Alvarez, esmalts - Jordi Solé, disseny - Carlos López, fotografia -  Cristina Bargalló, dret - Joan Carles Beltran, disseny - Carme Bosch, pintura - Evelyn Roca, dibuix i pintura - Francesc Morata, història de l'art i FOL - Lurdes Casadó, ceràmica - Rosa M. Pere, esmalts - Rosa M. Avante, escultura - Jordi Balart, ceràmica - Íngrid Caba, dibuix, pintura i CAD - Miquel Mulet, història de l'art i FOL