E s c o l a   d' a r t s   p l à s t i q u e s  i  d i s s e n y   M ó r a  l a  N o v a

             

                         

llapis...carbó...sanguina...pastel...tinta...colors... retoladors...creta...cera...mixtes...model masculí i femení del natural...
 
....................  Tallers Monogràfics
teoria del color... aquarel·la...oli...acrílic...fresc...mixtes...collage... objectes...figura...paisatge...abstracció...figuració...
Esmalts
     

 Pintura

  

 

Escultura

 

 Dibuix

Cerámica

 
           

 

    

        

    

torn...modelatge...rakú...cocció...formulació d’esmalts i pastes...creació de peces úniques i seriades...

 

cloisonné...palló de plata...repujat...esmalt translúcid...vitrificable...escultura...plats...joies ...composicions...
fang...ferro...fusta...pedra...resines...materials de reciclatge...pàtines... modelat...talla...motlles... construccions...soldadura...

...Durada del mes d’octubre al mes juny.

...Accés en qualsevol moment del curs.

...Cap requisit d’accés.

...Classes per a nens i adults.