ZER MESTRAL

SORTIDES

SORTIDES PER DESCOBRIR EL NOSTRE POBLE: VINALLOP
TEATRE
VISITA AL CONSORCI D'AIGÜES
SORTIDA A L'OBSERVATORI DE L'EBRE
EL BLOC DE LES SORTIDES DE LA ZER