RECURSOS TIC LLENGUA CATALANA- EDUCACIÓ INFANTIL-ACTIVITATS

Activitat 1. Fer un abecedari

Objectius:

- Àrea llenguatge

. Identificar les lletres, treballar el vocabulari, construir paraules, elaborar enunciats de problemes.

- Àrea de plàstica

. A partir de la forma de les lletres , crear nous elemants. Elaborar traços diversos per omplir lletres.

- Audiovisulas i TIC

. Mirar fotografies i identificar a quin objecte real pertanyen. Buscar nous significats a la imatge. Fer fotografies d'objectes de la classe que podem interpretar que contenen grafies. Escriure petits textos utilitzant imatges com a textos.

Competències bàsiques TIC-EA relacionades

. Observar i descriure els elements que apareixen en una imatge fixa. Apendre a produir imatges fixes que representin objectes vistos des de diferents distàncies. Associar imatges a l'objecte real. Apendre a associar imatges parcialitzades amb el seu conjunt corresponent. Visulizar en la càmara el que volem fotografiar. Usar el disparador de la càmar fotogràfica.

 

Descripció de l'activitat: