El Centre de Formació de persones Adultes Àgora de Salou és un centre de titularitat municipal, d’educació permanent de persones adultes. El centre té com a objectiu facilitar l’accés a la formació a totes aquelles persones que ho desitgin així com promoure l’aprenentatge al llarg de la vida.