teresa manye vilanova i la geltru
inici atencio al public com arribar galeria preguntes frequentes

FAQ - Cursos Preparació per Proves d’Accés

En que consisteixen els Cursos de Preparació per les Proves d’Accés a Cicles?


Podem diferenciar dos categories dins els cursos de preparació per realitzar una prova d’accés, l’Accés a Cicles formatius de Grau Mig i l’Accés a cicles formatius de Grau
Superior, es tracta dels dos nivells de la Formació Professional. Aquests estudis
preparen per presentar-se a les proves d'accés als cicles formatius de formació
professional, d'arts plàstiques i disseny i d'ensenyaments esportius. Els cursos
comencen al setembre i finalitzen amb la data de la Prova d’Accés, cap a primers de
maig.

Com aconseguir punts a la Preparació?


Els alumnes que realitzin el curs de Preparació amb aprofitament i un mínim del 80% d’assistència obtindran una puntuació d’entre dos i quatre punts que s’afegirà al
resultat de la prova quan aquest sigui igual o superior a quatre.

Quin és el calendari i altres característiques d’aquestes Proves?


Convocatòria oficial GM. Convocatòria oficial GS. En aquest enllaç pots trobar tota
la informació necessària relativa a la prova d’accés, tal com: calendari, requisits,
exempcions, valoració del currículum, documentació, continguts de la prova, pautes
de qualificació, mostres de proves, materials, normativa, etc.

Quines assignatures s’han de preparar?


Les assignatures a Grau mitjà ...
Les assignatures a Grau superior ...

© CFA Teresa Mañé 2012 | C/Unió 81 Baixos, 08800 Vilanova i la Geltrú - Barcelona
Telèfon: 93 893 37 49 | Email: cfa-teresamanye@xtec.cat