teresa manye vilanova i la geltru
inici atencio al public com arribar galeria preguntes frequentes

PPAU

Què és el PPAU?


Les proves d'accés tenen lloc un cop l'any. Cada candidat disposa d’un nombre
il·limitat de convocatòries per superar-les. Una vegada superada la prova d’accés,
els candidats podran presentar-se de nou en convocatòries posteriors per millorar
la qualificació.
La prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys, un cop superada, té
validesa indefinida.
Per accedir a la universitat via més grans de 45 anys cal superar una prova d’accés i
realitzar una entrevista personal. La prova d’accés, un cop superada, té validesa
indefinida, mentre que l’entrevista personal, obligatòria i amb resolució final d’apte,
només tindrà validesa l’any en què es realitza i per accedir a un sol centre-estudi.

Requisits:

Poden presentar-se a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys
totes les persones que reuneixin els requisits següents:

 • Tenir 25 anys abans de l'1 d'octubre de l'any 2013

Poden presentar-se a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 45
anys els candidats que reuneixin els requisits següents:

 • Tenir 45 anys abans de l’1 d’octubre de l’any 2013.
 • No posseir cap titulació que habiliti per accedir a la universitat.
 • No poder acreditar experiència laboral o professional.

Contingut


La prova consta de dues fases:

 • fase general, igual per a tots els candidats de qualsevol de les Universitats
  de Catalunya. Té com a objectiu determinar la maduresa i la idoneïtat dels
  candidats, la capacitat de raonament i de comprensió i d'expressió escrita en
  qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya, i el coneixement d'una
  llengua estrangera per poder cursar uns estudis universitaris.
 • fase específica, segons l'opció triada, en funció dels estudis que es desitgin
  cursar. Té com a finalitat valorar les habilitats, les capacitats i les aptituds dels
  candidats per seguir i superar estudis vinculats a l'opció d'accés a la universitat escollida.

Per més informació descarrega´t l'arxiu.

Anar enrere

© CFA Teresa Mañé 2012 | C/Unió 81 Baixos, 08800 Vilanova i la Geltrú - Barcelona
Telèfon: 93 893 37 49 | Email: cfa-teresamanye@xtec.cat