Pàgina inicial

UNA MICA D'HISTÒRIA

"Sense cultura no es pot ser lliure"

El CFA Freire, situat al barri de Verdum (districte de Nou Barris) de Barcelona, té els seus orígens a l'any 1971, quan un grup de dones, conscients de les mancances educatives existents al barri, van iniciar tímidament un projecte d'escola en les seves pròpies cases.

Va ser durant el curs 77-78 quan es va aconseguir, després d'una llarga lluita veïnal, el reconeixement d'Escola Pública i l'assignació d'una mestra remunerada per l'Administració. Durant el curs 1978-79 s'incorporaren tres mestres més. En aquesta època, els locals prestats per la parròquia de Sant Sebastià i pel col·legi Luz Casanovas eren insuficients per acollir la nombrosa demanda de persones amb inquietuds per compartir iniciatives i cultura. Això va fer renovar els esforços per aconseguir més mestres i un local propi.

El mes de març de 1979, es comença a aixecar, amb la col·laboració d'alumnes, mestres i veïns, l'edifici de l'actual CFA Freire, en el solar que les religioses del col·legi Luz Casanovas van cedir a l'Ajuntament. Finalment, el curs 80-81, amb l'edifici acabat i un equip docent format per 8 mestres, comença a funcionar amb "normalitat", amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats educatives de les persones adultes de la zona. Ensenyaments reglats (Alfabetització, Neolectors, Certificat, Pregraduat, Graduat) i ensenyaments no reglats (cursos de català, tallers de diferents característiques: manualitats, pintura, fotografia, teatre, ioga, macramé, ceràmica, tall i confecció, anglès, francès, psicologia, història de Catalunya, gimnàstica, puntes al coixí, Conèixer Barcelona, etc.).

L'Escola Freire rep el nom en homenatge a Paulo Freire (1921-1997), pedagog brasiler que va impulsar campanyes d'alfabetització d'adults al Brasil i a Xile. En la seva pràctica educativa, amb comunitats rurals o urbanes extremadament pobres, va identificar l'alfabetització amb la conscienciació, per això va idear un mètode pedagògic propi que ha estat seguit per altres països (Cuba, Nicaragua, Bolivia, etc.) i que parteix de la realitat més directa dels aprenents. Entre les seves obres, les més conegudes són Pedagogia de l'oprimit, L'educació com a pràctica de la llibertat, Conscienciació, ...

Al llarg de molts anys, mentre als barris dels voltants no existia una oferta suficient, "la Freire" ha estat també un motor cultural del barri, impulsant activitats i espectacles de gran qualitat (programes dels Divendres Culturals o La Cultura va de Festa). A poc a poc, l'oferta lúdico-cultural de l'entorn s'ha anat ampliant i altres entitats han pres el relleu.

Des dels seus orígens, l'escola ha anat evolucionant i adaptant l'oferta a les noves necessitats formatives de la població. Continuen els cursos de Cicle Instrumental, però altres han canviat. El Graduat Escolar, que va permetre a tantes persones obtenir un títol, ha desaparegut i ha deixat lloc al Graduat Escolar de Secundària, amb la incorporació de dues professores i un professor de Secundària, especialistes en cadascun dels àmbits del currículum. S'han introduït altres tipus de cursos, com:

  • Preparació per a la Prova d'Accés als Cicles Formatius de Grau Superior
  • Iniciació a la llengua oral (castellà i català) per a persones nouvingudes
  • Iniciació a la llengua escrita (castellà i català) per a persones nouvingudes
  • Iniciació a una llengua estrangera (Anglès)
  • Iniciació a la Informàtica
  • Informàtica Bàsica

L'escola també compta, des de fa uns quants anys, amb un Aula d'Autoformació, amb diferents materials d'autoaprenentatge, de consulta, multimèdia, audiovisuals... i ordinadors (connectats a Internet des d'aquest mateix any 2005).

A part dels ensenyaments reglats, es mantenen alguns cursos no reglats:

  • Tallers de Pintura i Dibuix
  • Taller de Teatre