El web del CFA Jacint Verdaguer,


l'escola de "La Model"


L'escola


La nostre escola, ubicada al Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona “La Model, acull al voltant de 420 persones i està fortament caracteritzada per l’increment de la població estrangera.


S’imparteixen estudis d’Ensenyaments Inicials i Bàsics (llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera d’anglès i informàtica), Formació Bàsica (cicle de formació instrumental i cicle d’educació secundària), preparació per a proves d’accés, UNED i existeix un aula d’autoformació adreçada a facilitar l’autoaprenentatge.


Tot i que l’equip de mestres ha sofert diferents canvis i ampliacions al llarg de la història, actualment, la nostra escola està formada per 18 mestres. A més a més contem amb la inestimable ajuda de diversos col•laboradors externs que, de manera altruista, ens ajuden a cobrir les necessitats educatives del nostre alumnat.


Per saber més de la nostra història