CFA Sebastià Juan Arbó

CompeTiC
Informàtica Inicial: CompeTiC inicial
Alfabetització digital per tenir el primer contacte amb l'ordinador.
Adreçat a aquelles persones que no tenen cap noció de les noves eines.
Oferim un curs anual de 105 hores al matí.

Informàtica nivell d'usuari: CompeTiC I i II
Curs de nivell d'usuari continuïtat de l'anterior
Oferim cursos anuals de 105 hores per CompeTiC I i 140 hores per CompeTic II en torns de matí i tarda.
Torna