CFA Sebastià Juan Arbó

CompeTiC
Informàtica Inicial: CompeTiC inicial
Iniciació a les competències digitals.
Adreçat a aquelles persones que han de començar amb les noves eines.
Oferim cursos anuals de 105 hores al matí i a la tarda.

Informàtica nivell d'usuari: CompeTiC I i II
Curs de nivell d'usuari continuïtat de l'anterior.
Oferim cursos anuals de 105 hores per CompeTiC I i 140 hores per CompeTic II
en torns de matí i tarda per a CompeTiC I i només matí per CompeTiC II.
Torna