CFA Sebastià Juan Arbó
Madrid 35 - 49 (Institut Montsià)
Telèfon 977 700 043, fax 977 701 752

43870 Amposta
Preparació per a les proves d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior