Barcelona, 15 de setembre de 2.008

    

         Benvolguts Pares i famílies d'alumnes:

 

    A la vegada que els  donem la benvinguda a aquest nou Curs Acadèmic de 2.008-09, posem en el seu coneixement la informació necessària envers el funcionament intern del Centre. Preguem la seva col.laboració per tal de portar a terme la nostra comuna tasca educativa.

 

DIRECCIÓ:                                   José Emilio Molina Garuz

                                                     Dilluns i dimecres de 13 a 14 hores.

 

CAP D'ESTUDIS:                          José Antonio Melero Ochoa

                                                     Dilluns i dimecres de 13 a 14 hores.

TUTORIES:

         1er. E.S.O.                           Anna Fané Izquierdo        

         2on. E.S.O.                          Dolors Olivència

         3er. E.S.O.                           José Antonio Melero Ochoa

         4art. E.S.O.                          Núria Díaz Miranda

         CFGM-ADMNVA.                 Marissa Cerezo Serrat

 

GABINET PSICOPEDAGÒGIC:    Núria Díaz Miranda (Pedagoga)

                                                     Marissa Cerezo Serrat (Psicòloga)

 

   

DATES D'AVALUACIÓ: Es realitzen tres sessions d'avaluació al llarg del Curs. Els donarem les qualificacions en les dates següents:

 

!1ª Avaluació                            Segona quinzena de desembre de 2.008

                                                       Lliurament de notes el dia 19 de desembre

!2ª Avaluació                           Segona quinzena de març del 2.009

                                                       Lliurament de notes el dia 3 d’abril.

!3ª Avaluació                           Primera quinzena de juny del 2.009

           (Final)                                Lliurament de notes el dia  29 de juny.

 

                                

                                                    

     OBSERVACIONS:

Horari d’ESO: entrada al centre a les 8,40 h. del matí i la sortida al migdia a les 13h. La tornada a la tarda serà a les 15h. i la sortida a les 17,15 h. i pels alumnes de 4art. els dilluns la sortida serà a les 18,15 h. i els divendres a les 14,15 hores.

 

Preguem respectin els horaris establerts i no facin consultes o visites a Direcció, Cap d'estudis i Tutories fora dels horaris abans esmentats.

 

A partir del mes d’octubre  tots els alumnes hauran de portar el xandall o equipació esportiva del centre per les activitats d’educació física. El alumnes nous el poden demanar en Secretaria.

 

Totes les visites de Tutories seran concertades prèviament per telèfon o mitjançant una nota escrita a l'agenda dels seus fills.

 

 

 

Qualsevol Certificat l'hauran de demanar amb tres dies d'antelació a Secretaria al Cap d'Estudis En José Antonio Melero Ochoa. Tota la col.laboració per la seva part anirà en benefici dels seus fills, els nostres alumnes.

 

CALENDARI  ESCOLAR DEL CURS 2.008-09

SETEMBRE

Dilluns

Dimecres

15

24

Inici del Curs 2.008-09

Festa local (la Mercè).

NOVEMBRE

Dilluns

  3

Festa de lliure disposició.

DESEMBRE

Dilluns

Dissabte

  8

20

Festa de la Immaculada.

Comencen les vacances de Nadal.

GENER

Dijous

  8

Comencen les classes del 2on. Trimestre

FEBRER

Dilluns

23

Festa de lliure disposició.

ABRIL

Dissabte

Dimarts

  4

14

Comencen les vacances de Setmana Santa.

Inici de classes després de Setmana Santa.

MAIG

Divendres

Dilluns

  1

  4

Festa del Treball.

Festa de lliure disposició.

JUNY

Dilluns

Dimarts

Dilluns

  1

23

29

Festa de la segona Pasqua.

Últim dia de classe pels alumnes.

Lliurament de notes finals de curs.

 

Es realitzaran diverses reunions informatives d’acord amb el següent calendari.

 

CURS

DATA

HORA

1er. d’ESO

Dijous 16 d’octubre

19 hores.

2on. d’ESO

Dimarts 14 d’octubre

19 hores.

3er. d’ESO

Dimarts 14 d’octubre

19 hores.

4art. d’ESO

Dimarts 21 d’octubre

19 hores.

 

Donada la importància dels temes a tractar demanem la màxima assistència per tal de que la reunió sigui el més satisfactòria possible.

 

No ens manquen ganes ni il.lusió per aconseguir que a final de curs tots els alumnes de la nostra escola hagin pujat un esglaó més en l’escala de la seva formació integral.

 

Tota la Comunitat Educativa del centre desitja que cada adolescent creixi una mica més tan física, com moral, com intel.lectualment per tal d’arribar a ser en el futur un ésser humà ferm que sàpiga desenvolupar-se a la vida com una veritable persona.

 

 Els encoratjo a tots a col.laborar amb nosaltres en aquest repte que ens presenta el nou curs escolar, d’ajudar a créixer en la ciència i en l’esperit a cada un dels seus fills/es.

 

Molt cordialment els saluda                                                                     

 

LA DIRECCIÓ