Al costat del pati, l'edifici més antic on van començar les classes l'any 1956
Junto al patio, el edificio más antiguo. En él comenzó el colegio, el año 1956

p_rojogr.jpg (23198 bytes)

tornar/volver