El Fundador

Joan Baptista de La Salle 

   
La Salle arreu del món
 
La Salle a Montcada i Reixac

A Montcada i Reixac el col·legi la Salle hi és present des de l'any 1910. El 8 d'abril de 1910 arriben a Montcada els tres primers Germans i obren les dues primeres classes en un local al costat de l'Església parroquial, a l'espera de tenir acabat el col·legi obra d'unes benefactores persones que estiujaven a Montcada i que es van constituir en el Patronat de la Infantesa Escolar.

 

El 19 de maig de 1910 s'inauguren les tres primeres classes al nou col·legi i, el 4 d'octubre de 1917, degut a l'afluència d'alumnes, entra en servei una quarta classe. La matriculació d'alumnes segueix augmentant fins arribar a 318 en l'any 1925. El Patronat aprovà construir dues noves classes i un nou edifici que albergaria a més el teatre.

Edifici col·legi

     
Fent camí a Montcada i Reixac

L'any 1936 esclata la Guerra Civil i cinc dels set Germans s'afegeixen al nombre de màrtirs. Totes les activitats educatives i culturals queden suspeses. Durant aquest període el col·legi va funcionar com escola laica.
El setembre de 1939 tornen els Germans al Col·legi.

 

 El 25 de setembre de 1962 és una data de tràgic record per a Montcada i Reixac. Les tràgiques inundacions que va patir el municipi, destruiren pràcticament tota la planta baixa del col·legi, amb un nivell de les aigües de 1,80 m. Després de dues setmanes de molts esforços, s'obrí de nou el col·legi malgrat les dificultats que hi havia per arribar al mateix, degut a la destrucció del pont de comunicació d'aquest amb la població de Montcada.

Riuada de l'any 1962 

El desembre de 1963 s'inicien les obres d'ampliació del col·legi amb un segon edifici, com a pas previ per impartir els ensenyaments mitjans corresponents a l'època, sent inaugurat l'any 1966. El col·legi acull a 510 alumnes. A l'octubre de 1967 s'aconseguí que el MEC reconegués el Col·legi com a Filial de l'Institut Ausias Marc amb els avantatges que això comportà per als alumnes de batxillerat.
L'augment del nombre d'alumnes matriculats aconsella la construcció d'un tercer edifici que albergaria 10 aules, biblioteca, saló-teatre i una pista poliespoertiva coberta, deixant els dos primers edificis per a l'ensenyament primari. L'any 1971 s'inaugura aquest tercer edifici. L'alumnat del col·legi ha augmentat fins arribar als 971.
Entre els anys 1978 i 1985, el nombre d'alumnes matriculats segueix creixent fins passar dels 1000.


75è aniversari

L'any 1985 es cel·lebra el 75è aniversari del col·legi La Salle Montcada. Amb motiu d'aquest esdeveniment es duen a terme diferents actes commemoratius i s'edita el llibre "Un col·legi que fa un poble. 1910 / 1985. La Salle Montcada."
En record del 75è aniversari es fa el mosaic que presideix l'entrada del pati interior.

Mosaic 75 aniversari

     
Seguim creixent

Amb la promulgació de la LOGSE (1990) s'arriba a un conveni de col·laboració amb el col·legi del Sagrat Cor regentat per les Germanes Dominiques de l'Anunciata. En virtut d'aquest conveni, els alumnes que acaben 6è d'EP en el Sagrat Cor passen a fer l'ESO a La Salle.

 

El 10 de maig de 1998 s'inaugura un nou edifici, que s'aixeca davant de l'edifici central, amb els equipaments següents:
   - aules generals i de desdoblaments,
   - aules de tecnologia, d'informàtica,
     visual i plàstica, dibuix i música,
   - sala d'audiovisuals i de gestió,
   - sala de professors,
   - ascensor,
   - serveis i WC.

Edifici central

 


Les aules del Parvulari estan perfectament adaptades i equipades per a contribuir a l'assoliment dels objectius d'aquesta etapa. Els espais lúdics han estat dissenyats i realitzats per ajudar també en la funció formativa dels infants. 

     
100 anys a Montcada

El curs 2009-2010 la Salle Montcada ha celebrat els 100 anys de presència a Montcada i Reixac.

La comunitat educativa la formen 4 Germans, més de  809 alumnes de dotze nacionalitats diferents, 53 Professors, 12 membres del Personal d'Administració i de Serveis i 4 Germans.


Des dels Germans de les Escoles Cristianes, del Professorat, de l'AMPA i del Patronat treballem per a la formació integral de la persona inspirada en l'humanisme cristià.

Aquesta visió es concreta en els següents objectius:


  • MIllorar contínuament en la gestió i organització del centre i del professorat.

  • Restar sensibles a les emergències de les noves realitats socials per a respondre d'acord amb el nostre Caràcter Propi.

  • Romandre oberts a les noves metodologies i incorporar-les al nostre procés d'ensenyar i aprendre.

  • Disposar de les TIC adients i actualitzades al servei de professors i alumnes.

  • Mantenir i potenciar les relacions amb  les instituciones i les entitats de la nostra ciutat.

P. St Joan Baptista

Pistes de bàsquet, handbol i futbol sala

Avui en dia el nostre col·legi és un centre integrat i concertat per la Generalitat de Catalunya que té totes les etapes educatives de l'ensenyament no universitari (de 3 a 18 anys):

 

 

  • Tres classes de Parvulari.

  • Sis classes d'Ed. Primària.

  • Dotze aules d'Ed. Secundària Obligatòria.

  • Sis aules de Batxillerat.

  • Aules d'ordinadors, aules multimèdia, laboratoris, aules de desdoblament, sala d'actes i poliesportiu.

 

Passeig S. Joan Baptista


  ETAPA ESTRUCTURA TIPUS ENSENYAMENT
  Ed. INFANTIL - Parvulari Concertat general
  Ed. PRIMÀRIA - Cicle Inicial
- Cicle Mitjà
- Cicle Superior
Concertat general
  Ed. SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA - 1r curs
- 2n curs
- 3r curs
- 4t curs
Concertat general
  BATXILLERAT - Humanitats i Ciències Socials
- Ciències i Tecnologia
Concertat singular