Secretaria del centre - administració

© SanFranciscoJavier

HORARI D'ATENCIÓ
C/ Bòbila, 26 - 28
De 9 a 13 h. al matí i de 15 a 18 h. a la tarda
Tl 93 424 57 91 /