Serveis que oferim

© SanFranciscoJavier

Menjador amb cuina pròpia.
  Laboratoris de ciències.
  Aula de noves tecnologies.
    (Impartim informàtica en tots els nivells a partir de P5).
  Biblioteca.
  Aules d'audiovisuals amb PDI

Activitats extraescolars: esports, Anglès, permanències

  de 8 a 9 h del matí i de 5 a 6 h de la tarda.
  Aula de suport.
  Aula d'acollida
  Acció tutorial.
  Convivències escolars.
  Sortides pedagògiques i culturals .  
  Curset d'estiu.