3ª JORNADA FEACMAIG 2008

 

LA SOBREPROTECCIÓ

Després de llegir el text del butlletí: S’han de fer grans!

 

1.Escriu a la graellaels motius que fan patir la mare.

 
 
 
 

 

2. Escriu els motius que fan patir el Marc.

 
 
 
 

 

3ª JORNADA FEACMAIG 2008

 

LA SOBREPROTECCIÓ

Creus que les següents afirmacions són vertaderes o falses?