Índex
Sant Martí Sesgueioles
 
 
 
 

Vista general del poble

Sant Martí Sesgueioles és un dels municipis més petits de la comarca de l'Anoia. Està situat a la seva zona nord. La població està concentrada en un sol nucli. Pràcticament no hi ha masies aïllades. Ocupa una superfície de 3,80 km2.
Té 347 habitants. Al seu voltant trobem Calaf, Veciana i Pujalt. Està situada a 646 m d'altitud.

De les esglésies que conservem en parlarem àmpliament en un dels reportatges.

 

 

A la primavera gaudim d'aquest paisatge.

Les principals activitats econòmiques són l'agricultura (275 ha dedicades al conreu de cereals barrejades amb alguns ametllers), la ramaderia (granges de porcs i aviram), la indústria (molt poca) i el comerç.

Antigament s'havien explotat les mines de carbó.

El terme és pobre en vegetació natural. Hi podem trobar alguns pins, alzines i garrigues.

 

 

Conservem indrets prou bonics com aquesta portalada gòtica del s. XVI al carrer Vell.