Municipi
Sta. Margarida de Montbui
CEIP Garcia Lorca
 
 
 
  VIDA ASSOCIATIVA
 

 

 

 


Un grup de Baula amb unes noies a Panamà

 

 

Baula participant en la manifstació per la pau


En el municipi de Santa Margarida de Montbui hi ha unes 46 associacions, que abarquen tots els aspectes de la vida del municipi, des de esportives, juvenils, per adults...

Algunes associacions que voldríem esmentar són:

- Unió esportiva Sant Maure- És una associació esportiva fundada a l'any 1964. Té uns 300 associats. Les activitats a que es dediquen són com el seu nom ens indica esportives. Treballen en una escola de futbol amb nens de tota la comarca amb edats compreses entre 8 i 13 anys. A més a més tenen 8 equips d'uns 20 nens que entrenen dos dies per setmana i els caps de setmana fan competicions de futbol federat a nivell de Catalunya. La temporada 03-04, els alevins van ser campions de Catalunya i van pujar de segona a primera. S'ha de fer constar que malgrat no hi ha cap equip femení, unes quatre o cinc nenes, estant jugant en aquesta temporada en els equips d'alevins i benjamins.


-Baula-cor- Associació destinada a realitzar projectes d'ajuda en els pobles d' Amèrica llatina. Fundada a l'any 1994. Té unes 14 persones com a cooperants. Entre les seves activitats destaquem els projectes que es porten a terme en països com Nicaragua i Panamà. A Nicaragua s'hi treballa fa uns deu anys en uns projectes d'electrificació
Del poble de Paiwas, la creació d'un menjador infantil, la casa del nen i la nena i uns tallers de costura. A Panamà s'hi està treballant fa uns tres anys. L'ajuda consisteix en la creació d'unes beques per a la formació de sis noies indígenes. S'ha de dir que cada any es realitza un sopar solidari on assisteixen al voltant d'unes 100 persones, amb el que s'ajuda a realitzar aquests projectes.

-Inama- Associació que es dedica a preparar activitats per als nens de famílies amb pocs recursos econòmics. Fundada l'any 1998. Hi treballen com a voluntaris unes 15 persones, dedicades a fer activitats en el casal, sortides ... A l'associació es treballa amb uns 25 nens distribuïts en dos grups, amb edats compreses entre 9-10 i 11-12 anys. A més l'associació compta amb un casal on es fan activitats cada dia de la setmana amb horari de 5 a dos quarts de vuit del vespre per als nens de 5 a 12 anys. Per a nois més grans es fan sortides al teatre,a la neu així com xerrades. També es col·labora amb d'altres entitats del municipi.

   
Índex