Índex
Capellades
 
           
 

El nostre poble es diu Capellades i té 5.084 habitants, pertany a la comarca de l'Anoia.

S'han trobat documents molts antics (any 955) on hi ha informació sobre el nostre poble. Encara que s'han trobat restes molt més antigues (de la Prehistòria).

Moltes de les persones que viuen a Capellades treballen a Igualada i al seu voltant, però algunes treballen en el mateix poble en indústries papereres, botigues, …

És molt important el Museu Molí Paperer (1958), on es pot veure com es feia el paper antigament a les fabriques de Capellades, moltes escoles coneixen Capellades perquè el visiten.

És molt bonica la Bassa, un important aqüifer d'aigües que està al davant del Museu. A la bassa s'està molt bé, hi ha peixos, ànecs i a la vora hi ha un rec.

Una cosa molt important de Capellades és el Barret del Capelló on hi trobem l'Abric Romaní, un important jaciment arqueològic descobert al 1909. S'han trobat restes molt antigues i molt importants.