Grup de treball de tutors i tutores d'aula d'acollida.
Pla de formació de Badalona.

 

Presentació

 
Entre un grup de tutores d'Aula d'Acollida i els assessors/es LIC de Badalona i Sant Adrià de Besòs es va suscitar la possibilitat de constituir un grup de treball.
Inicialment, el propòsit era establir un espai/oportunitat per contrastar recursos i experiències d'aula d'acollida.
 
Ben aviat va prendre cos un projecte de programació de cada una de les unitats temàtiques del NIVELL INICIAL DE CATALÀ. A1- USUARI BÀSIC, per al treball amb alumnat nouvingut d'ensenyament primari.
Els materials que presentem són el producte d'aquest grup de treball. Es tracta d'una programació completa en què s'hi recullen els 11 temes de la programació de nivell inicial.
 
En forma de fitxa, s'hi fa constar:
- Objectius
- Conceptes i exponents lingüístics.
- Vocabulari que s'hi introdueix.
- Activitats i habilitats treballades: parlar, escoltar, llegir o escriure.
- Metodologia emprada.
- Tipus d'agrupament.
- Materials en disposició.
- Avaluació inicial, processal i final.

 
Es tracta d'una proposta adaptable a les necessitats de cada aula i oberta a noves aportacions.

Esperem que sigui del vostre interès i us animem a completar amb les vostres aportacions aquest projecte que voldríem compartit.

 
Components del grup de treball:

- Arcas Miró, Gemma
- Català Grau, Mònica
- Guedes Muriel, Sílvia
- López Mongay, Eva
- Martínez Oliver, Montserrat
- Monterroso Oller, Marta
- Planella Sagues, M. Teresa
- Roca García, Roser
- Zaragoza Abal. Maria E.

I amb l'assessorament de l'ELIC de Badalona i Sant Adrià de Besòs:

- Ibarz Lozano, Anna
- Molina Hita, Encarna
- Permanyer Verdolet, Dolors
- Riera Cortès, Antoni
- Sabater Puig, M. Dolors
- Salvador Graus, Lluïsa
- Vergés Perich, Neus

CURS 2005-06