Grup de treball de tutors i tutores d'aula d'acollida.
Pla de formació de Badalona.

 

Recursos materials

 

A continuació trobareu un llistat de recursos que no té voluntat de ser complet ni representatiu. Per això tenim a la nostra disposició el web de l'espai LIC, del qual n'hem extret la majoria de la informació (secció d' Alumnat nouvingut | Recursos per l'alumnat | Material per a la llengua catalana). Senzillament, són els materials als quals es fa referència a les programacions elaborades. Hi ha materials que es poden trobar a internet, i d'altres que són a bona part dels centres educatius i també als Centres de Recursos Pedagògics.

 
Material multimèdia interactiu (1)
Material per a primària (disponible al CRP)
  • Nexe (sèrie blava) / Ed.Casals
  • Hola / Ed. Eumo
  • Comencem / SGLIC, Departament d'Educació
  • Viure a Catalunya. Comencem a parlar (Departament de Cultura)
  • Les botigues (SEDEC)
  • Xarranca (Fundació Jaume Bofill)
Material manipulable
  • Jocs Olívia (disponible al CRP)
  • Atelier Seqüènces Photos (Ed. Nathan)
Altres materials multimèdia
Música
  • Dámaris Gelabert: cançons de 3 a 6 anys (disponible al CRP)
 

Recordeu que a la mediateca del CRP hi ha altres materials que també poden ser d'interès. També hem elaborat catàlegs de materials sobre alumnat nouvingut i sobre els temes relatius a interculturalitat, convivència, habilitats socials i jocs cooperatius