Grup de treball de tutors i tutores d'aula d'acollida.
Pla de formació de Badalona.

 

TEMA 5: Estats físics i anímics. La visita al metge