Grup de treball de tutors i tutores d'aula d'acollida.
Pla de formació de Badalona.

 

TEMA 9: Habitatge i llocs de residència