caratula
El projecte

La Comissió de Convivència del Pla de Desenvolupament Comunitari va realitzar l'any 2007, conjuntament amb l'àrea d'investigació d'ABD, un treball d'investigació "Gramàtiques de la Convivència" sobre les relacions veïnals als barris de La Salut i Llefià.
  Les conclusions obtingudes van propiciar que al 2008, veïns i veïnes de diversos orígens reflexionessin sobre la situació de convivència desitjada i les estratègies col·lectives que s'han de potenciar per a construir-la. Aquest documental dóna la paraula als distints veïns. Pretén ser una eina que permeti als espectadors iniciar una reflexió sobre la convivència, abandonant els estereotips i aproximant-se a d'altres punts de vista possibles.
Documental
1
La Unitat Didàctica

Unitat destinada a facilitar la feina a Entitats i Centres Educatius de Badalona que vulguin treballar aquestes temàtiques. Material elaborat per Antoni de la Rosa (professor de geografia i història de l'Institut La Llauna). El present dossier pot ocupar entre tres i sis sessions aproximadament, tenint en compte que cada apartat pot revisar-se de forma pública, originant debat entre els alumnes. En el cas de fer-se un treball de debat, aproximadament la explicació del que es farà i el desenvolupament de cada apartat implicaria un mínim de tres sessions.

w
La unitat didàctica