Programes d'Innovació 2007

Els programes:

Web oficial

Presentació dels projectes d'educació ambiental realitzada en el CRP de Badalona
Convocatòria selecció de projectes: DOGC
Programes d'Innovació - DOGC núm 4876 - 04/05/2007 ordre EDU/114/2007
Programa de Biblioteca Escolar "puntedu"- DOGC núm 4876 - 04/05/2007 ordre EDU/113/2007
Pla Experimental de Llengües Estrangeres DOGC núm 4865 - 19/04/2007resolució EDU/1085/2007
Projectes d'Innovació: Sol·licitud via telemàtica _ _Imprès de sol·licitud
Programa de Biblioteca Escolar "puntedu": Sol·licitud via telemàtica ____ Imprès de sol·licitud

Pla experimental de Llengües Estrangeres: Sol·licitud via telemàtica ____ Imprès de sol·licitud

Contingut del projecte d'innovació i biblioteca escolar (annex 3 i 2 respectivament)
Contingut del Pla experimental de Llengües estrangeres (annex 3)
Termini:

- El termini per presentar les sol·licituds és el: Llengües estrangeres: 9 de maig

Biblioteques Escolars i programes d'Innovació: 18 de maig

Objectius d'aquests programes:
  • Promoure projectes que potenciïn la incorporació de noves metodologies en la dinàmica escolar i la millora dels resultats d'aprenentatge de l'alumnat.
  • Donar suport als projectes d'innovació que estan portant a terme els centres educatius o grups de professors/es de diferents centres.
  • Difondre pràctiques educatives innovadores que es duguin a terme i puguin ser d'interès per al conjunt de professors i professores.
  • Il·lusionar el professorat per tal que trobi en la recerca de nous camins resposta als reptes que avui ens demana la pràctica docent
Aquests programes aporten als centres participants: formació específica, recursos econòmics i material didàctic.
Fonts d'informació :
Biblioteques Escolars 1 ______ Biblioteques Escolars 2
Coeducació
Ciutadania
Comunicació audiovisual ______CAC
Educació Ambiental RESE Escola de Natura de Badalona
Convivència i Mediació escolar _Mediació
Salut
Llengües estrangeres