La pissarra digital Fonts d'informació

 

Pissarra digital:
Sistema tecnològic que consisteix en un ordinador multimèdia connectat a Internet i un videoprojector que projecta a gran tamany sobre una pantalla o pared allò que es veu al monitor de l'ordinador. (Pere Marquès. Grup DIM)
 
Algunes idees respecte la Pissarra Digital
  • Suposa una font inesgotable d’informació multimèdia i interactiva disponible de manera immediata a l’aula.
  • Facilita la integració de l’actualitat mediàtica i la cultura audiovisual en les activitats educatives de la classe.
  • Permet consultar i presentar col·lectivament a classe els esquemes i treballs elaborats pels mestres i els alumnes
  • Possibilita que les classes siguin més atractives facilitant als alumnes el seguiment de les explicacions del mestre.
  • Els alumnes solen estar més atents i motivats.
  • Els alumnes poden veure a l’aula materials que estan a la xarxa i que després podran revisar detalladament a casa.
Alguns documents de referència a tenir en compte:

Des del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB necessiten contactar amb professors que disposin d'una pissarra electrònica (un ordinador connectat a Internet i un canó de projecció instal·lats a classe) per tal de demanar informació sobre els avantatges i inconvenients que suposa el seu ús.

Aquesta pàgina està pensada per col·laborar en la cerca i utilització de recursos TIC. Per això ens agradaria conèixer la teva opinió sobre el tema i conéixer quins recursos TIC són els que et donen millor resultat.
Secció de la XTEC amb recursos per àrees
Portal educatiu edu365
Selecció de recursos educatius i de lleure
Al web de la XTEC
Al web d'audiovisuals de la XTEC
Revista en format pdf
Amb diferents criteris de classificació
Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa
 
Centre de Recursos Pedagògics de Badalona