Aquest recull es basa amb el material distribuiït pel Departament d'Educació dins del Programa de Biblioteques Escolars PUNTEDU al bloc: Accés, Gestió i l'ús de la informació com a bases de l'aprenentatge (AGUI) [http://www.ub.edu/ntae/llegirxaprendre/#4]

BIBLIOTEQUES (PUNTEDU)
BIBLIOTEQUES (PUNTEDU) i TIC- WQ/CT/QV
REFERÈNCIES SUGGERIDES (CERCADORS)
REFERÈNCIES SUGGERIDES (Activitats per conèixer i utilitzar la biblioteca i els seus materials)
Experiències
. CNICE [http://www.formacion.cnice.mec.es/experiencia/index.php]
Earthquest/ Caceres del Tresor/ Webquest/ Mini_webquest/ Geoquest/ Aventures didàctiques
Earthquest: informació

Caceres del Tresor: <http://abcep.es/blog/webquest/caza-del-tesoro/>

Webquest: <http://abcep.es/blog/webquest/webquest/>

Mini_webquest: <http://abcep.es/blog/webquest/mini-webquest/>

Geoquest: <http://abcep.es/blog/webquest/geoquest/>

Aventures didàctiques: <http://abcep.es/blog/webquest/aventuras-didacticas/>

Eines: >http://abcep.es/blog/webquest/herramientas/>