La Colònia Güell. Quadern de treball
  Autors: Alegret, Francesc; Castillo, Carles; Dolcet, Jordi; Moga, Antoni
Editorial: Generalitat de Catalunya
Contingut: Aquest dossier està concebut com a suport per al treball de camp sobre la Colònia Güell. Fa un recorregut pels punts més interessants de la Colònia centrant-se en l'observació de cases i carrers. Incideix força en els aspectes arquitectònics i elements constructius dels edificis significatius del conjunt, donant pautes per comparar-los i introduint vocabulari específic del tema. La presentació és clara i ajuda a què l'alumne, a través d'observacions parcials, pugui fer-se una idea completa de la globalitat.
Caracteristiques: Dossier de treball de trenta-una pàgines editades en blanc i negre estructurat de la manera següent: cada pàgina descriu breument un punt d'observació de la Colònia i a continuació proposa activitats sobre aquest punt. Al final del document hi ha un glossari i es complementa amb una col·lecció de cromos adhesius que són fotos en color dels diferents punts d'observació.

 
[x] Tancar la finestra