Catalunya Medieval (dossier de treball)
  Autors: Dolcet, J.; Geronès, A.; Moga, A.
Editorial: Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa; Departament d'Ensenyament
Contingut: Aquest dossier de treball pretén donar els continguts curriculars de l'Ensenyament Secundari Obligatori propis de les Ciències Socials que fan referència a la història medieval catalana. Aporta uns elements complementaris per complementar la visita a l'exposició Catalunya Medieval. Està dividit en sis parts, hi ha un seguit de continguts conceptuals, de procediments i d'actituds, a la vegada un repertori d'activitats d'aprenentatge que poden facilitar el disseny de programacions. Fa una descripció de caràcter històric i artístic dels tres àmbits de l'exposició; La Pia Almoina, El Saló del Tinell i l'església de Santa Anna. També parla dels documents a la Catalunya medieval. Hi ha una selecció de textos que parlen de diferents aspectes de la vida quotidiana medieval, on s'inclouen també diverses manifestacions culturals de l'època com l'arquitectura, pintura, música, literatura, cartografia, gastronomia,... Acaba amb un recull de materials que poden intervenir en el procés d'ensenyament-aprenentatge de la Catalunya medieval que consta de bibliografia, material audiovisual i una llista dels principals museus que disposen de peces significatives de l'època.
Caracteristiques: Té 263 pàgines. Conté quadres cronològics dels comtes de Barcelona, dibuixos d'edificis de l'època i pautes musicals de cançons.

 
[x] Tancar la finestra