Sant Vicenç dels Horts amb ulls de naturalista
  Autors: Bosch, Marcel·lina; Casanovas, Laia; Dolcet, Jordi; Font, Rosa M.; Moga, Antoni; Montaña, Ramon; Sales, Sergi
Editorial: Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts; CRP Baix Llobregat-6
Contingut: Material adreçat a alumnes de secundària obligatòria on es fa una introducció al medi natural de Sant Vicenç dels Horts. S'estructura en cinc unitats didàctiques: a) El riu, on s'explica la localització de la població a la vall baixa del Llobregat, les causes i les conseqüències de les riuades, i de quina manera s'explota el riu i les conseqüències sobre la qualitat de l'aigua; b) La vida al riu, on es descriuen les principals espècies animals i vegetals relacionades amb l'ecosistema fluvial i de ribera; c) La plana, que tracta de l'aprofitament agrícola que s'ha fet de les terres d'al·luvió que hi ha al marge dret del Llobregat; d) La muntanya, on s'explica de quina manera s'havia explotat econòmicament aquesta part del municipi i es fa una descripció de les espècies vegetals predominants en els claps de bosc que encara hi ha, també es fa una referència a la problemàtica dels incendis; e) Fer servir no vol dir malmetre, on es fa un repàs a l'entorn més ecosocial (població, urbanisme, contaminació, abastiment d'aigua, etc.)
Caracteristiques: Té 64 pàgines amb nombroses fotografies en color i propostes d'activitats d'aprenentatge

 
[x] Tancar la finestra