Persones i creences. Continguts alternatius a l'Órea de Religió del tercer cicle d'Educació primària.
  Autor: Moga Ferrés, Antoni
Editorial: Departament d'Ensenyament
Contingut: Aquesta unitat de programació, destinada a l'alumnat que no segueix l'opció curricular de l'àrea de Religió, té com a finalitat presentar l'univers simbòlic prehistòric, les posteriors civilitzacions mitològiques de l'antiguitat i l'esclat d'espiritualitat aparegut al segle VI d'abans de la nostra era i els orígens i característiques dels sistemes religiosos que inspiren l'estil de vida actual de bona part de la humanitat. La programació gira entorn de tres grans eixos: les creences personals i col·lectives, l'evolució de les creences (dels símbols i els mites a les religions actuals) i, l'aproximació al futur de les creences.
Caracteristiques: Disposa d'una identificació dels components de la programació (contiguts, objectius didàctics i activitats d'aprenentatge i activitats d'avaluació). Així mateix incorpora diverses orientacions didàctiques, fitxes de treball i d'una selecció de recursos didàctics complementaris.

 
[x] Tancar la finestra