Capolat

© Foto Luigi
  

Extensió: 34,3 Km2
Població: 64 habitants
Ajuntament: Afores, s/n
08619
Tel.: 938.213.224
       Pàgina web:

 
Més informació

Índex
Mapa