Santa Maria de Merlès

Al límit amb Osona i el Bages, el travessa la riera de Merlès. Es troba a 532 m. d' altitud, amb boscos de pins, roures,  alzines i pasturatges.
La població és disseminada,  repartida entre els veïnats de Santa Maria de Merlès, Sant Martí de Merlès, Sant Pau de Pinós Terradelles i Pinós. La base econòmica és l'agricultura de secà,  l'explotació forestal,  la cria de bestiar (boví, porcí)  i l'avicultura.